Welcome to ConocoPhillips, where innovation and excellence create a platform for opportunity and growth. Come realize your full potential here.

Who We Are

We are one of the world’s largest independent exploration and production companies, based on proved reserves and production of liquids and natural gas. With operations and activities in 13 countries, we explore for, develop, and produce crude oil and natural gas globally. We are challenged with an important job to safely find and deliver energy to the world. Our employees are critical to our success, and with them we power civilization.

We’re grounded by our SPIRIT Values – safety, people, integrity, responsibility, innovation, and teamwork. These values position us to deliver strong performance in a dynamic business – but not at all costs. We believe it’s not just what we do – it’s how we do it – that sets us apart.

We strive to make a significant difference in the communities where we live and operate. We create an inclusive environment that values all voices and opinions. Together, the different backgrounds, experiences, ideas, and perspectives of our employees drive our success.

Job Summary

ConocoPhillips Norge søker etter vedlikeholdsingeniører i fast stilling innenfor automatisering og instrumentering. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innenfor Siemens eller ABB kontrollsystem.

Job Description

Selskapet har en EIT vedlikeholdsavdeling på land som ivaretar ansvar for korrektiv vedlikeholdsplanlegging innen fagområdene HVAC, elektro, instrumentering, telecom og kontrollsystem. Vi trenger flere dyktige lagspillere som kan støtte vår driftsorganisasjon offshore. Du får ansvar for viktige fagområder og tilgang til et nettverk internt i selskapet på land og på installasjonene. Du vil bidra til vedlikeholdsplanlegging i drift av sikkerhets- og automasjonssystem (SAS) på Ekofisk- eller Eldfiskområdet. SAS på Ekofisk består av ABB 800xA og Advant 400. SAS på Eldfisk består av Siemens PCS7. Arbeidet utføres i henhold til lover, regler og styrende dokumentasjon på en måte som ivaretar sikkerheten, integriteten og tilgjengelighet til systemene.

Samtidig som selskapet har en lang historie på norsk kontinentalsokkel, har vi et langsiktig perspektiv på vår framtid i Norge. Vi har en rekke spennende prosjekter og aktiviteter, og vår ambisjon er å fortsette som en av de viktigste operatørene på norsk sokkel. Vi søker derfor etter en kandidat som er dedikert og har genuin interesse for vår virksomhet.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Daglig støtte til driftsorganisasjonen offshore ved behov

 • HÃ¥ndtere planlegging av akutt korrektivt vedlikehold

 • Ivareta et totalansvar for planlegging av korrektivt arbeid i henhold til retningslinjer og arbeidsprosesser for Ã¥ sikre effektiv utførelse av arbeid offshore

 • Legge til rette for HMS og effektiv utførelse, samt i henhold til relevante standarder og prosedyrer

 • Sørge for at dokumentasjon og tekniske data er oppdatert i vedlikeholdssystemet etter hver jobb

 • Samhandling med aktivitetsplanlegging, engineering og prosjekter i planleggingsprosessen

 • Aktivt delta i modernisering og utvikling av vedlikeholdssystemer og vedlikeholdsstyring

 • Definere arbeidsomfang for korrektivt vedlikehold sammen med teknisk ansvarlig, disiplin ingeniør og offshore fagmiljø

 • Kostnadsestimere jobber

 • Utarbeide arbeidspakker, bestille deler og planlegge utførelse av reparasjon eller modifikasjon pÃ¥ instrumentering og Safety and Automation System (SAS) basert pÃ¥ Siemens eller ABB kontrollsystem

 • Sørge for Ã¥ leie inn spesialister / leverandører ved behov

 • Sørge for Ã¥ leie inn og følge opp spesial- og midlertidig utstyr

 • InngÃ¥ i feltdekkende vaktordning pÃ¥ land, som etter avtale kan gjennomføres offshore

 • Bidra i multidisipline arbeidsgrupper

 • Reise offshore etter behov for Ã¥ inspisere og kartlegge arbeid under planlegging

 • Oppfølging av materiell som vurderes for reparasjon og oppfølging av dette utstyret

 • Fungere som tilrettelegger offshore ved større jobber eller en gruppe jobber i omrÃ¥der hvor flere aktører er involvert og koordinering er viktig for fremdrift

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad/teknisk fagskole i elektro-, automatiseringsfag eller tilsvarende relevant teknisk bakgrunn, fortrinnsvis med fagbrev

 • Kompetanse innenfor Siemens eller ABB kontrollsystem som skal vedlikeholdes og videreutvikles

 • Gjerne kjennskap til feltinstrumentering

 • Erfaring fra offshore drift og vedlikehold innen fagomrÃ¥det

Personlige egenskaper / lederkompetanse

 • Er ansvarlig. Holder seg selv og andre ansvarlige for Ã¥ oppnÃ¥ resultater, og demonstrerer et sterkt eierskap og engasjement i Ã¥ støtte organisasjonens resultater.

 • Er resultatorientert. Demonstrerer og fremmer en sterk opplevelse av viktighet, rettferdighet og sterk forpliktelse til Ã¥ levere gode resultater som støtter ConocoPhillips’ strategiske mÃ¥lsetninger

 • Tar beslutninger. Er villig til Ã¥ gjøre en tidsriktig vurdering som balanserer analyse med beslutningsdyktighet. Treffer gode beslutninger med forstÃ¥else for og hÃ¥ndtering av risiko. Skaper effektive løsninger basert pÃ¥ tilgjengelig informasjon.

For å komme med i betraktning til stillingene må søknaden sendes innen utløpet av mandag 16. oktober 2023.

Apply Before:

October 17, 2023

Sponsorship:

ConocoPhillips’ sponsorship for employment authorization in the country where this job is located is NOT available for this position.

EEO:

ConocoPhillips is an equal opportunity employer.

Veteran Spotlight

Becky Peavler
L48 FIELD SAFETY & OCCUPATIONAL HEALTH MANAGER, ConocoPhillips

“One of the things I liked most about the Army was the camaraderie and ‘unit first’ aspect of Solider life. When I left the military, I had the opportunity to be a consultant and work with a variety of clients in the oil and gas industry. What drew me to ConocoPhillips was the culture of how they treated people. Even as a consult I knew the support I was providing was valued and I felt like part of the team. As an employee, I have traveled to most of our global office locations and experienced the same positive teamwork culture everywhere I have visited. Now as a leader in the company, I am empowered to reinforce our People and Teamwork pillars of our SPIRIT values.”

Click Here to learn more about Becky

Mike Timmcke
BAYU-UNDAN OPERATIONS MANAGER, ConocoPhillips

“ConocoPhillips is a great place to work for Veterans and current Reservists. I have always been impressed with how the company lives up to it’s SPIRIT values which are well aligned with core Military Service values of Honor, Courage and Commitment. The skills and experiences I gained in the U.S. Navy has opened up many new and challenging leadership opportunities with the company and helped to advance my career at ConocoPhillips. The company has supported my involvement with establishment of the first Veterans of Foreign Wars (VFW) Post in Australia through the Employee Volunteer Grant Program and direct sponsorship of VFW events. I firmly believe that ConocoPhillips values the experience and service of military veterans and rewards hard work and commitment with outstanding career development opportunities. I highly recommend ConocoPhillips as an employer of choice for any veteran.”

Click Here to learn more about Mike